Обавештење

Резултати Конкурса за пријем деце у ПУ „Вељко Влаховић“ за радну 2021/2022. Годину су објављени на вратима свих објеката. Рок за жалбу је од дана обајављивања резултата 21.05.2021. до 28.05.2021. Жалбе се подносе писмено ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ на е маил адресу …