Налази се при Основној школи “Данило Зеленовић“ у Новосадкој улици бр. 1 у Сиригу. У објекту се налазе 3 радне собе које су прилагођене потребама смештаја деце. Ходник у коме су гардеробери за децу користи се заједно са школском децом. Постоји посебан санитарни чвор који је изузетно мали за 3 групе деце, такође  нема зборнице за васпитаче. Ово је тренутно стање. Градња новог објекта у  Сиригу је стала и иако смо Развојним планом Установе предвидели да ће вртић бити завршен до краја 2008. године, до данас није много урађено.