Пчелица

Објекат ПУ Вељко Влаховић у Темерину-Центар

 

Налази се у улици Н. фронта бр. 84, је адаптирана и дограђена зграда укупне економске површине око 1500 м2. У згради се налази 13 радних просторија које су светле и простране. Фискултурна сала површине 70м2 је претворена у радну собу. Поред ових просторија у објекту се налазе санитарни чворови намењени за правилно одржавање хигијене и кухиња у којој се припрема храна за све објекте. Ту су још канцеларија директора, педагога, службеника, секретара, сестре на превентиви, зборнице за васпитаче и медицинске сестре. У Развојном плану Установе планирано је да се парк и двориште уради тако, да се изврши нивелација терена, опреми са адекватним реквизитима и омогући унапређење васпитно-образовног рада на отвореном простору. Услови за боравак деце на отвореном простору делимично су побољшани у реквизитима, међутим,  терен и даље  није раван, мада је започето насипање терена. У оквиру заштите деце од повређивања, на нивоу Установе смо предузели заштитне мере у повећању надзора (више особа) када деца бораве на отвореном простору.