Нега, здравствена заштита и исхрана деце један је од основних задатака Установе који проистиче из Закона о друштвеној бризи о деци. Превентивна здравствена заштита има за циљ, обезбеђивање оптималних услова за нормалан физички, интелектуални, емоционални и соцојални развој деце од 1-6,5 година.

Нега деце има посебан значај јер се не своди  само на пресвлачење деце, него у себи садржи низ васпитних момената који у комбинацији са негом деце стварају изузетну блискост детета и васпитача, а ти контакти се умногоме користе за правилно усмеравање детета од стране медицинске сестре, васпитача.

Задаци превентивне здравствене заштите реализоваће се:

  • Свакодневно обављање надзора и увида о санитарном и хигијенском стању свих просторија у објекту
  • Свакодневно се врши надзор квалитета намирница, дистрибуције хране по васпитним групама и контрола количине дистрибуиране хране по групама.
  • Осветљеност простора – постављање одговарајућег осветлења
  • Одржавање оптималне температуре и влажности ваздуха (уградња клима уређаја, редовно одржавање истих, уколико постоји потреба обезбеђивање одговарајућих грејних тела),
  • ДДД простора два пута годишње, а по потреби и чешће,
  • Санитарни прегледи запослених на сваких 6 месеци,
  • Систематско праћење раста, развоја и здравља деце и заштита од болести реализоваће се праћењем здравственог стања деце – посета лекара Дечије амбуланте
  • Приликом пријема у колектив, врши се систематски преглед деце, а и у току године – стоматолашка заштита уста и зуба (одлазак деце предшколског узраста у зубну амбуланту за децу при Дому здравља)
  • Спречавање и сузбијање ширења заразних болести (у случају појаве заразних болести предузимају се појачане противепидемијске мере)
  • Доношење лекарских потврда након прележане болести.

Здравствено васпитање и сарадња са породицом: радити на формирању навика понашања код деце на личној хигијени, правилној исхрани (употреба салвета и лепо понашање за столом), навика за одржавањем уредности простора за игру – рад у групи и израда плаката. Мотивисање родитеља на активну сарадњу у циљу унапређивања здравља деце кроз: родитељске састанке, едукација путем паноа, слика, плаката, у вези са до сада наведеним.