Конкурс за 2023/2024 годину ради уписа деце у нашу Установу

Konkurs za upis dece 2023-2024

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

На основу члана 41. Статута ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин, Правилника о условима за пријем, упис, боравак и испис деце ПУ „Вељко Влаховић“ и Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Сл.гласник РС, бр 44“ од 17. јуна 2011.),  Предшколска установа у складу са својим могућностима и исказаним потребама, породица  са различитим програмима предшколског васпитања и образовања, на захтев родитеља, односно старатеља, врши упис деце према следећим критеријумима за утврђивање приоритета за упис:

 

Деца из друштвено осетљивих група:

 1. деца жртве насиља у породици,
 2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
 3. деца самохраних родитеља,
 4. деца из социјално нестимулативних средина,
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју,
 6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,
 7. деца тешко оболелих родитеља,
 8. деца чији су родитељи ратни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,
 9. деца предложена од стране Центра за социјали рад,
 10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој,
 11. деца запослених родитеља и редовних студената,
 12. деца која имају статус трећег детета

Педагошки колегијум установе донео је одлуку о расписивању Конкурса за 2023/2024. годину ради уписа деце у нашу Установу.

Подношење документације за целодневни боравак узраста од (1-5,5год) и   полудневни боравак – припрема за школу на нивоу установе ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин

вршиће се ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ преко сајта https://euprava.gov.rs/ од 20.04.2023. године до 06.05.2023. године.

Родитељи деце из друштвено осетљивих група (деца са сметњама у развоју, деца која примају социјалну помоћ, деца чији су родитељи тешко болесни…) као и родитељи који су на редовном школовању (факултет,висока школа..) треба да пошаљу додатну документацију са именом, презименом детета и датумом рођења у наслову, на следећу мејл адресу: konkurs.vrtic.temerin@gmail.com.

Додатна документација којим се доказује статус детета/породица из осетљивих група:

 1. за самохране родитеље – правоснажна судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права, извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа несталог лица за умрло
 2. за децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите – решења Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу, или уговор о хранитељству
 3. за децу са сметњама у психофизичком развоју -потврда надлежне здравствене инстутуције
 4. тешко оболела деца -потврда изабраног педијатра
 5. за кориснике новчане социјалне помоћи -решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи
 6. за децу тешко оболелих родитеља -решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара
 7. за остале осетљиве категорије -решење, потврда или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика
 8. за лица на одслужењу казне -потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

*Родитељи који су на редовном школовању (факултет, висока школа..) треба да пошаљу потврду о студирању којом доказују свој статус.

Поред пријаве детета на конкурсу за упис преко сајта https://euprava.gov.rs/ горе наведену додатну документацију неопходно је послати на е-маил адресу konkurs.vrtic.temerin@gmail.com такође до 06.05.2023. тј. до краја Конкурса. У наслов писма невести име и презиме детета, као и датум рођења.

Напомињемо да се на мејл адресу konkurs.vrtic.temerin@gmail.com доставља само додатна документација.

Све информације везане за конкурс (уколико будете имали потешкоћа приликом подношења електронске пријаве преко поратал е управе) можете добити путем е-маил адресе konkurs.vrtic.temerin@gmail.com или путем телефона 021/843-325.

                                                                                                       В.Д.  Директор:

_______________

                                                                                                        Наташа Томишић