ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – НАМЕШТАЈ ЗА РАДНЕ СОБЕ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позив јнвв 7-2018

Конкурсна документација јнвв 7-2018

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1

________________________________________________________________________________________________________________

 

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Позив јнвв 1-2018

Конкурсна документација јнвв 1-2018

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 6

Обавештење о закљученом уговору партија 7

Обавештење о закљученом уговору партија 8

Обавештење о закљученом уговору партија 9

Обавештење о закљученом уговору партија 10

Обавештење о закљученом уговору партија 11

Обавештење о закљученом уговору партија 12

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – СИТАН ИНВЕНТАР ЗА КУХИЊУ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позив јнмв 6-2018

Конкурсна документација јнмв 6-2018

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОБЈЕКАТ „МАСЛАЧАК“

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позив јнмв 5-2018

Конкурсна документација јнмв 5-2018

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

 

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗРАДА ОГРАДЕ И ТРОТОАРА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позив јнмв 4-2018

Конкурсна документација јнмв 4-2018

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позив јнмв 3-2018

Конкурсна документација јнмв 3-2018

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА – ОРГАНИЗОВАЊЕ НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Конкурсна документација јнмв 1-2018

Позив јнмв 1-2018

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА Набавка добара-материјал за одржавање хигијене

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Конкурсна документација јнмв 2-2018

Позив за подношење понуде јнмв 2-2018

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору