СЛУЖБЕ:

Директор Вера Бјељац
Контакт  телефон: 021/843-325

Служба правних и општих послова
Контак тел: 021/843-325

Служба финансијско-рачуноводствених послова
Контакт тел: 021/843-325

Стручни сарадници
Контакт тел: 021/843-325

 

E-mail  puvvlahovic@parabolanet.com

Centralna mapa