Јавна набвака мале вредности – Набавка добара-материјал за одржавање хигијене – Набавка бр.  03/2020

Позив 03/2020

Конкурсна документација 03/2020

———————————————————————————————————-
Јавна набвака мале вредности – Набавка опреме и постављање справа за дечије игралиште – Набавка бр. 02/2020

Конкурсна документација 02/2020

Позив 2/2020

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о измени конкурсне документације

Питање и додатне информације

Одлука о додели уговора 2/2020

Обавештење о закљученом уговору 02/2020

———————————————————————————————————-

Јавна набвака мале вредности – Организовање наставе енглеског језика – Набавка бр. 01/2020

Конкурсна документација 1/2020 мала вредност

Позив 1/2020 мала вредност

Одлука о додели уговора 1/2020

Обавештење о закљученом уговору 1/2020

———————————————————————————————————-