ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ II ФАЗА ОПШТИНА ТЕМЕРИН – ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ У ПУ «ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ» – ОБЈЕКАТ «СУНЦОКРЕТ» ТЕМЕРИН

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2017

Јавна набавка бр. 3/2017 конкурсна документација

I измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Одлука о вршењу стручног надзора

ЈАВНА НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2017

Јавна набавка бр. 1/2017 конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Уговор 1    Уговор 2    Уговор 3    Уговор 4

Уговор 5    Уговор 6    Уговор 7    Уговор 8

Уговор 9    Уговор 10  Уговор 11  Уговор 12

Уговор 13  Уговор 14  Уговор 15  Уговор 16