Упис у предшколску установу 2023/2024

Конкурс за 2023/2024 годину ради уписа деце у нашу Установу Konkurs za upis dece 2023-2024 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ На основу члана 41. Статута ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин, Правилника о условима за пријем, упис, боравак и испис деце ПУ „Вељко Влаховић“ …

Detaljnije

Квалитетан рад са децом је приоритет

Развој психофизичких, логичких и моторичких способности у нашем вртићу се спроводе по модерним програмима.

Песма и игра

Деца кроз песму и музику развијају слух, ритам и емоционалну свест. Учешћем у приредбама у којима играју и певају деца постају самосталнија и слободнија.

(више…)

Учење кроз игру

Стручно и креативно осмишљени програми. Учење кроз игру и забаву. Развој логичког размишљања и креативности ради потпуне припремљености деце за школу.

(више…)

Физичка активност

У нашем вртићу део основног програма је свакодневна физичка активност. Саставни део програма су корективне вежбе где се ставља акценат на деформитете кичме и стопала.

(више…)

Програм инклузије у нашем вртићу

Укључивање деце са сметњама у развоју у редован предшколски и школски систем и прихватање њихових различитости, тако да сви од тога имају корист.

Погледај