Ђурђевак

Објекат ПУ Вељко Влаховић у Старом Ђурђеву

Налази се у Новосадској бр.191 у Старом Ђурђеву, адаптиран  је тако што је школски простор прилагођен  за потребе наше деце. Укупна површина је око 656м². Од постојећих учионица и стана, који је био при школи, направљено је оделење за јаслице, два оделења за целодневни и два за полудневни боравак деце. Дограђена је трпезарија, прихватна кухиња, санитарни чворови за одрасле, оставе. Поред овог у објекту се налази и зборница за васпитаче санитарни чворови за децу, велики холови и сала за физичко васпитање.