Додатни програми

Деци нудимо и додатне програме као што су учење енглеског језика.

У оквиру ПУ “Вељко Влаховић“ за радну 2016/2017. годину планирана је и реализација других програма  (регулисано “Правилником о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа“, – “Сл. Гласник РС “, бр.26/2013):

Енглески и српски језик (у реализацији школе страних језика) биће организован у складу са “Правилником о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа“, – “Сл. Гласник РС “, бр.26/2013):

Основи циљ планираних активности је да  се деца кроз организоване активности и садржаје што квалитетније припреме за школу. Поред овог, важно је остварити и следеће циљеве: приближити деци идеју о постојању других језика као средстава комуникације; подстаћи потребу за учењем страних језика; олакшати разумевање других и различитих култура и традиција; стимулисати машту, креативност и радозналост. У складу са постављеним циљевима планирани су следећи задаци: подстицати децу да разговетно изговарају гласове, речи и изразе; пружити деци основне информације о себи и свом окружењу (самостално или уз помоћ предавача); мотивисати децу да именују ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују; да репродукују сами, или у групи, кратке рецитације и бројалице и певају познате песме; мотивисати децу да вербално и невербално реагују на упутства и постављена питања о познатим темама; подстицати децу да пажљивим слушањем меморишу и са разумевањем, правилно усвајају основне појмове на енглеском језику и на тај начин побољшавају свој изговор, те проширују и обогаћују свој речник. При реализацији планираних активности користиће се очигледна средства (слике, постери, апликације, сликовнице, књиге, слагалице, играчке, аудио – визуелни материјали, објекти из свакодневног окружења…). Активности ће се реализовати кроз фронтални, индивидуални, групни и рад у пару.

 

УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

На захтев родитеља и уз сагласност  Управног одбора ПУ „Вељко Влаховић“ од октобра до јуна школске 2016/2017. године у три предшколске групе на мађарском језику (две у централном објекту и једној групи на Телепу) држаћу активности на српском језику у складу са израђеним Програмом. Активности ће бити извођене два пута недељно по 30 минута. Рад са децом почећу у октобру, након Дечије недеље, да би деца током септембра прошла кроз потребан период социјализације у васпитној групи. Досадашње искуство показује да деца веома радо учествују у свим играма и активностима, усвоје фонд речи и израза који је сасвим довољан као основа за касније учење језика у основној школи, родитељи су изузетно задовољни. У јуну ћу у свим групама одржати завршни час на коме ће родитељима бити приказано шта су деца научила. Са децом која боље владају језиком припремићемо пригодан драмски игроказ којим ћемо у јуну наступити на Фестивалу дечијег стваралаштва коју традиционално организује Драмска радионица „Цврчак“ из Темерина.