Измештају се све васпитно-образовне групе из овјекта „Бамби“ у Бачком Јарку, ул. Младена Стојановића бб, и то по следећем распореду:

Одлука о измештању група